Biography

Karin B. Refos

Karin Refos is een Senior “Branding” en Communicatie expert en de founder van STAS International, Strategische Communicatie en “Branding” (www.stasinternational.com). STAS is thans de strategische autoriteit op het stuk van communicatie en “branding” in Suriname. Na haar studie Public Relations en Voorlichting alsook Pedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, voltooide zij een scala aan post – HBO trainingen zoals: Politieke Lobby Strategieën, Beleids-en Projectontwikkeling alsook Persoonlijk Leiderschap. Zij bekleedde de functie van Directeur Minderhedenbeleid voor de Provincie Flevoland in Nederland en werd door de respectieve regeringen van de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname aangewezen als de Regionaal-coördinator Genderbeleid voor dit Nederlands -sprekend Caribisch gebied. Karin Refos leidde verschillende instituten in opdracht van de respectieve overheden en initieerde en coördineerde de daarbij behorende spraakmakende nationale (bewustwordings-) campagnes bij o.a.

  1. de opzet van Bureau’s voor Genderbeleid in Suriname en op Aruba, waarnaast 3 regionale conferenties.
  2. de opzet van het Bureau Kinderrechten en o.a.de campagne “Geweld tegen Kinderen, A no kan!”
  3. de opzet van de Nationale Volksmuziekschool;
  4. de borstkanker campagne en de opzet van Stichting Pink Ribbon Suriname,
  5. in het kader van de Vrije en Geheime Verkiezingen in Suriname: de nationale conferentie Vrouwen in Leiderschap in 2000, de “OOK ZIJ” campagne voor Meer Vrouwelijk Leiderschap in besluitvorming in 2015 en de “Balans in 2020” campagne voor meer vrouwen en jongeren in de politiek.

Zij is een welbekend en veelgevraagd “motivational speaker’ op het stuk van Ethisch Persoonlijk Leiderschap alsook “Personal Branding” en werd uitgeroepen tot Communicatiepersoonlijkheid van 2016. Karin is de moeder van twee kinderen: Kenzo, Creative Director van STAS International (www.stasinternational.com) en Dayle, Kunstenaar en Psycholoog (www.hiddendivine.nl).

Mensenrechten als Missie

“Ik kwam er al gauw achter dat alle projecten die ik initieer en coördineer uit passie in relatie staan tot mensenrechten; als het nou gaat om de gelijkheid van ras, gender, religie, seksuele geaardheid of kinderrechten.”

Meer Vrouwen in Besluitvorming
Bij haar remigratie naar Suriname in 1996, werd de STAS Caribe Foundation door de respectievelijke regeringen van het nederlands-sprekend Caribisch gebied aangewezen als regionaal coördinator Genderbeleid.
Meer lezen...
Kinderrechten
Karin Refos voegde zich bij de door Robert Wijdenbosch geïnitieerde Mediaboard voor Kinderrechten om onder auspiciën van deze Mediaboard voor Kinderrechten een aantal Kinderrechten vraagstukken aan de orde te kunnen stellen en campagnes voor nationale bewustwording op gang te brengen.
Meer lezen...
Jeugdbeleid
Een evaluatie van een slecht functionerende toenmalige Nationale Jeugdraad resulteerde in de landelijke organisatie en opzet van het Jeugdparlement, met financiering van de Inter American Development Bank. Samen met toenmalig directeur Jeugdzaken, Richenel Trustfull, werd een heel nieuwe elan gegeven aan Jeugdbeleid.
Meer lezen...
Nationale Volksmuziekschool
Na een grondige renovatie, gefinancierd door de opgehaalde fondsen van de Mediaboard voor Kinderrechten, werd op 6 maart 2006 de Nationale Volksmuziekschool op grootse wijze geopend. Vele Surinaamse kunstenaars, alsook andere notabelen en Surinamers die de school een warm hart toedroegen, doneerden hun Kunst aan dit Instituut.
Meer lezen...
Pink Ribbon Suriname
In juni 2010 werd Karin Refos getroffen door borstkanker. Omdat behandeling van bestraling in Suriname niet mogelijk was, vertoefde zij 3 maanden op Curacao. De verder behandeling geschiedde in Suriname. In 2011 startte zij de Pink Ribbon Campagne voor het doorbreken van de taboe op het gebied van borstkanker.
Meer lezen...
Couleur Internationale
(Image Building, Style Counseling, Protocol and Etiquette)
Na emigratie naar Aruba in 1992 ging zij onder de naam COULEUR INTERNATIONALE een samenwerking aan met MAGGY’S, het grootste Parfum-en Make-Up huis te Oranje stad. De samenwerking mondde uit in “ MAGGY’S COUEUR INTERNATIONALE”, een Make-Up en Visagie Instituut, dat jaren succesvol opereerde.
Meer lezen...